Effektiv bogholder – bogføringsvirksomhed og sparringspartner for større og mindre virksomheder.

Effektiv Bogholder i Aarhus og København henvender sig til mindre og større virksomheder, der søger struktur og effektivitet i virksomhedens økonomifunktion, så ledelsen kan koncentrere sig om salget og omsætningen. Under opstartsmødet afgrænses mængden og typen af bilag – finansbilag/finansbogføring – debitor- og kreditorbogføring og der planlægges tidsforbrug, som løbende kan tilpasses. Effektiviteten bevirker at der ikke opstår overraskelser og automatiseringen og adgange sparer kommunikation, idet konto-kik og lønadministration er tilgængeligt.

 Regnskabs- og bogføringsopgaver, Bogføringsopgaver for mindre virksomheder, Finans- og regnskabsopgaver

Effektiviteten sikres ligeledes, idet finans – og kreditorbilag indlæses elektronisk i økonomisystemet og arkivet. Revisions- og bogføringsopgaver udføres effektivt. Effektiv Bogholder tilbyder momsindberetning og momsafslutning for vores kunder, og der kan til enhver tid trækkes balancer ud, da bogføringen altid er ajourført op til dato på grund af effektiviteten. Er du selvstændig i en større eller mindre virksomhed og har brug for bogføringsassistance til dit årsregnskab eller den daglige bogføring, så kontakt Effektiv Bogholder.

Hos Effektiv Bogholder får du kompetent og effektiv bogføring. Bilagene klargøres og bogføres. Behov afgrænses og tilpasses virksomheden. Afstemning af likvide beholdninger og afstemning af debitorer og kreditorer. Periodeafgrænsninger af regnskabsposteringer og udskrivning af månedsbalancer.

 Regnskabs- og bogføringsopgaver

Det vil sige, at vi levere bogføring og forretningsforståelse i en samlet pakke, og du har altid fuldt overblik over din virksomheds værdi og gæld. Det er meget vigtigt, at bogføringen er korrekt og regnskabet fuldt opdateret, da det er dokumentation på din virksomheds økonomiske aktiviteter. Bogføringen bliver udført billigt og mest muligt effektivt igennem automatisering og elektronisk arkivering, der sparer kommunikation, tid og penge.

Debitorhåndtering sikrer effektiv udfakturering og kontrol af omsætningen og likviditeten. Kreditorhåndtering og kontol af kontoudtog mv. mindsker fejlbetalinger og sikrer likviditeten. Virksomhedens behov tilpasses og kontrolsystem fra debitor- og kreditorstyringen sikrer bedst mulig likviditets- og økonomistyring.

Ledelsesrapportering – opfølgning – budget – IKKE ved lov, men en del af bogføringspakken. Optimering af økonomifunktion sikres ved fremskaffelse af og sammenstilling af data på en sådan måde, at centrale forhold afdækkes og kan anvendes i den fremadrettede økonomistyring for ledelsen. Effektiv bogholder er sparringspartner for ledelsen og kan rådgive udfra indsamlede data, erfaring og systematik. Lønkørsler bliver løbende bogført og alt er ajourført.

Momsindberetning kvartalsvis eller halvårsvis sikres rettidigt, da samtlige data altid er opdaterede. Skatterådgivning kan tilbydes ved behov og regnskabet klargøres til SKAT. Virksomheden vækstes gennem optimering af eksisterende regnskab samt tilgang af salg, hvilket bevirker ro, sikkerhed, kontrol og overblik. Effektiv bogholder tager sig af dit regnskab, så du kan koncentrerer dig om at passe din virksomhed uden at bekymrer dig om årsregnskabet.

Bogføringsopgaver for mindre virksomheder

Du vil få løbende opdateringer om virksomhedens økonomiske situation. Regnskabsrapportering sker i en overgangsperiode eller er en fast aftale. Effektiv Bogholder tilbyder kvalitet og service til en fast lav pris. Virksomheden betaler kun for det, som der er behov for.

Effektiv Bogholder er en bogføringsvirksomhed i Aarhus, der tilbyder udarbejdelse af procedure, skæddersyede bogføringsløsninger, revisonsopgaver, finansielle regnskabsopgaver og lønadministration. Effektiv Bogholder tilbyder effektivisering, optimering og ledelsesrapportering.