Vi tilbyder blandt andet:

Bogføring og regnskab

Bogføring og regnskab

Betalinger

Betalinger

Momsopgørelse

Momsopgørelse

Økonomistyring

Økonomistyring

Kreditor bogholderi

Kreditor bogholderi

Debitor bogholderi

Debitor bogholderi

Løn

Løn

Årsrapport

Årsrapport

Årsafslutning

Årsafslutning

Bogføring og regnskab

Hvordan kan vi hjælpe dig med bogføringen og regnskabet?

Det betaler sig have styr på din virksomheds regnskaber. For dig er regnskabet sikkert noget, der bare skal overstås, men for os er det vigtig del af hverdagen. Vi sørger for at dit regnskab er i orden. Både overfor SKAT, men også over for dine andre interessenter.
Hvis du lader os overtage din bogføring og dit regnskab sikrer du, at både bogføringsloven og skattelovgivningen bliver overholdt. Derudover vil du også sikre, at momsregnskabet er i orden, og at du kan få de fradrag, som du er berettiget til. Det vil sige, at din virksomhed kan komme til at sparer en masse penge.
Hvis du kun ønsker hjælp til bogføring af finansbilag, kan vi lave løbende bogføring, der sørger for, at du altid vil have overblik. Vi kan også hjælpe dig med momsindberetning, og dermed lave din bogføring kvartalsvis eller halvårligt, eller vi kan hjælpe dig med årsafslutning og årsregnskabet.

Betalinger

Betalinger

Vi gør det vi er gode til, så du kan gøre det du er god til.
Når du vælger Effektiv Bogholder, sørger vi for at have styr på alle de administrative opgaver. Vi kan sikre, at alle dine daglige opgaver bliver udført korrekt og efter bogen. Dine betalinger og fakturaer vil blive bogført, og der kan oprettes en betalingsfil, som vil blive sendt direkte til din bank, så du kun skal acceptere betalingerne i din netbank.
Vi kan overtage faktureringsopgaverne, og sende fakturaerne løbende. Du skal kun sende os detaljerne, så sender vi en faktura, og vi kan desuden holde øje med om dine kunder betaler til tiden.

Momsopgørelse

Har du brug for hjælp til momsregnskabet?

Hvis du har en virksomhed, der i en vilkårlig 12 måneders periode, tjener over 50.000 kroner, skal du lave et momsregnskab. Momsregnskabet hjælper dig med at få overblik over, hvad du skal betale eller hvad du skal have tilbage i moms.
Når du vælger Effektiv Bogholder, kan vi hjælpe dig med at indberette momsen til SKAT. Vi sikrer, at momsen altid vil være korrekt afregnet, og den bliver betalt til tiden. Du har også selv mulighed for at indberette, så vi kun står for opgørelsen, hvis det er det du ønsker.

Vælg Effektiv Bogholder til at lave dit momsregnskab så du:

• Får overblik over hvad du skal betale og hvad du skal have tilbage.
• Er sikker på, at momsen altid vil være afregnet korrekt.
• Undgår stress.

Økonomistyring

Har du brug for hjælp til at styre din virksomhed i den rigtige retning?

Hos Effektiv Bogholder kan vi hjælpe dig med at få din virksomhed på rette kurs. Vi kan sammen analysere din virksomhed, og finde optimeringsmuligheder, så du på den måde kan få et bedre indblik i din virksomheds situation. Vi hjælper dig med budgetter og styringen af din virksomheds finanser, aktiviteter, likviditet og kapacitet. Samtidig giver vi dig gode råd til, hvordan du kan forbedre din virksomhed, og dermed sørge for den vækster.

Få Effektiv Bogholder til at hjælpe dig med økonomistyring fordi:

• Du vil få overblik over din virksomheds økonomiske situation.
• Du vil få optimeringsmuligheder.
• Du vil få den bedste rådgivning til at styre din virksomheds økonomi i den rigtige retning.

Kreditor bogholderi

Kreditor bogholderi

Kreditor bogholderiet er en vigtig del af en virksomhed. Der skal holdes styr på leverandører og leverandørfakturaer, valideres indkommende leverandørfakturaer i forhold til, hvad der er bestilt, og hvad der er leveret, der skal holdes styr på kreditnotaer osv.
Vi hjælper dig med at få overblik over dine kreditorer, vi registrerer indkommende fakturaer og kreditnotaer, vi afstemmer leverandørkonti og vi holder styr på at betalingerne sker til tiden. Derved slipper du for at ansætte en ekstra medarbejder til at holde styr på det, og undgår dermed høje lønomkostninger.

Du skal vælge Effektiv Bogholder til at overtage kreditor bogholderiet så du:

• Er sikker på, at alt er afstemt korrekt.
• Ved at alle betalinger sker til tiden.
• Sparer lønomkostninger for en ekstra medarbejder.

Debitor bogholderi

Debitor bogholderi

Når vi overtager dit debitorbogholderi, sørger vi for at udstede fakturaer, så længe du giver os detaljerne. Vi holder øje med om dine kunder betaler til tiden og vi sørger for at udsende rykkere til de dårlige betalere.
Du vil hele tiden kunne følge med i, om nogle af dine kunder mangler at betale, og hvad du har af tilgodehavende, da vi hver uge afstemmer dine debitor-konti.

Du skal vælge Effektiv Bogholder til at overtage kreditor bogholderiet så du:

• Får hurtigere betalinger igennem.
• Slipper for at sende rykkere ud til dårlige betalere.
• Får overblik over, hvilke kunder, der mangler at betale.

Løn

Har du svært ved lønadministration?

Vi kan overtage lønadministrationen for dig, og sørge for, at alle regler bliver overholdt. Dermed kan du blive forsikret om, at alle dine medarbejdere får den rette løn, feriepenge og pension i forhold til loven, og de får udbetalt lønnen til tiden.

Lad Effektiv Bogholder overtage lønadministrationen så du ved at:

• Dine medarbejdere får udbetalt den korrekte løn.
• Lønnen bliver betalt til tiden.
• Alle regler bliver overholdt efter lovgivningen.

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapporten viser, hvordan det forgangne år er gået, og hvilken økonomisk fremdrift din virksomhed har haft. Det består kort fortalt af et årsregnskab, en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning.
Hvis du har svært ved enten at udfærdige din årsrapport eller indberette den til Erhvervsstyrelsen, kan vi hjælpe dig med dette. Vi sørger for at alt er indberettet korrekt, og at årsrapporten er udført til punkt og prikke.

Når du lader Effektiv Bogholder hjælpe dig med årsrapporten sikrer du, at:

• Årsrapporten er lavet korrekt og efter lovgivningen.
• Alt er indberettet korrekt.

Årsafslutning

Årsafslutning

Vi kan hjælpe dig med årsafslutningen, så du er sikker på det bliver gjort korrekt og efter lovgivningen. Vi sikrer at alle indtægter og udgifter er bogført korrekt, og vi sørger for afstemning af konti.

Når du lader Effektiv Bogholder klare din årsafslutning er du sikker på at:

• Alt er bogført og afstemt korrekt
• Alle regler bliver overholdt efter lovgivningen

Bogføring og regnskab

Hvordan kan vi hjælpe dig med bogføringen og regnskabet?

Det betaler sig have styr på din virksomheds regnskaber. For dig er regnskabet sikkert noget, der bare skal overstås, men for os er det vigtig del af hverdagen. Vi sørger for at dit regnskab er i orden. Både overfor SKAT, men også over for dine andre interessenter.
Hvis du lader os overtage din bogføring og dit regnskab sikrer du, at både bogføringsloven og skattelovgivningen bliver overholdt. Derudover vil du også sikre, at momsregnskabet er i orden, og at du kan få de fradrag, som du er berettiget til. Det vil sige, at din virksomhed kan komme til at sparer en masse penge.
Hvis du kun ønsker hjælp til bogføring af finansbilag, kan vi lave løbende bogføring, der sørger for, at du altid vil have overblik. Vi kan også hjælpe dig med momsindberetning, og dermed lave din bogføring kvartalsvis eller halvårligt, eller vi kan hjælpe dig med årsafslutning og årsregnskabet.

Betalinger

Betalinger

Vi gør det vi er gode til, så du kan gøre det du er god til.
Når du vælger Effektiv Bogholder, sørger vi for at have styr på alle de administrative opgaver. Vi kan sikre, at alle dine daglige opgaver bliver udført korrekt og efter bogen. Dine betalinger og fakturaer vil blive bogført, og der kan oprettes en betalingsfil, som vil blive sendt direkte til din bank, så du kun skal acceptere betalingerne i din netbank.
Vi kan overtage faktureringsopgaverne, og sende fakturaerne løbende. Du skal kun sende os detaljerne, så sender vi en faktura, og vi kan desuden holde øje med om dine kunder betaler til tiden.

Momsopgørelse

Har du brug for hjælp til momsregnskabet?

Hvis du har en virksomhed, der i en vilkårlig 12 måneders periode, tjener over 50.000 kroner, skal du lave et momsregnskab. Momsregnskabet hjælper dig med at få overblik over, hvad du skal betale eller hvad du skal have tilbage i moms.
Når du vælger Effektiv Bogholder, kan vi hjælpe dig med at indberette momsen til SKAT. Vi sikrer, at momsen altid vil være korrekt afregnet, og den bliver betalt til tiden. Du har også selv mulighed for at indberette, så vi kun står for opgørelsen, hvis det er det du ønsker.

Vælg Effektiv Bogholder til at lave dit momsregnskab så du:

• Får overblik over hvad du skal betale og hvad du skal have tilbage.
• Er sikker på, at momsen altid vil være afregnet korrekt.
• Undgår stress.

Økonomistyring

Har du brug for hjælp til at styre din virksomhed i den rigtige retning?

Hos Effektiv Bogholder kan vi hjælpe dig med at få din virksomhed på rette kurs. Vi kan sammen analysere din virksomhed, og finde optimeringsmuligheder, så du på den måde kan få et bedre indblik i din virksomheds situation. Vi hjælper dig med budgetter og styringen af din virksomheds finanser, aktiviteter, likviditet og kapacitet. Samtidig giver vi dig gode råd til, hvordan du kan forbedre din virksomhed, og dermed sørge for den vækster.

Få Effektiv Bogholder til at hjælpe dig med økonomistyring fordi:

• Du vil få overblik over din virksomheds økonomiske situation.
• Du vil få optimeringsmuligheder.
• Du vil få den bedste rådgivning til at styre din virksomheds økonomi i den rigtige retning.

Kreditor bogholderi

Kreditor bogholderi

Kreditor bogholderiet er en vigtig del af en virksomhed. Der skal holdes styr på leverandører og leverandørfakturaer, valideres indkommende leverandørfakturaer i forhold til, hvad der er bestilt, og hvad der er leveret, der skal holdes styr på kreditnotaer osv.
Vi hjælper dig med at få overblik over dine kreditorer, vi registrerer indkommende fakturaer og kreditnotaer, vi afstemmer leverandørkonti og vi holder styr på at betalingerne sker til tiden. Derved slipper du for at ansætte en ekstra medarbejder til at holde styr på det, og undgår dermed høje lønomkostninger.

Du skal vælge Effektiv Bogholder til at overtage kreditor bogholderiet så du:

• Er sikker på, at alt er afstemt korrekt.
• Ved at alle betalinger sker til tiden.
• Sparer lønomkostninger for en ekstra medarbejder.

Debitor bogholderi

Debitor bogholderi

Når vi overtager dit debitorbogholderi, sørger vi for at udstede fakturaer, så længe du giver os detaljerne. Vi holder øje med om dine kunder betaler til tiden og vi sørger for at udsende rykkere til de dårlige betalere.
Du vil hele tiden kunne følge med i, om nogle af dine kunder mangler at betale, og hvad du har af tilgodehavende, da vi hver uge afstemmer dine debitor-konti.

Du skal vælge Effektiv Bogholder til at overtage kreditor bogholderiet så du:

• Får hurtigere betalinger igennem.
• Slipper for at sende rykkere ud til dårlige betalere.
• Får overblik over, hvilke kunder, der mangler at betale.

Løn

Har du svært ved lønadministration?

Vi kan overtage lønadministrationen for dig, og sørge for, at alle regler bliver overholdt. Dermed kan du blive forsikret om, at alle dine medarbejdere får den rette løn, feriepenge og pension i forhold til loven, og de får udbetalt lønnen til tiden.

Lad Effektiv Bogholder overtage lønadministrationen så du ved at:

• Dine medarbejdere får udbetalt den korrekte løn.
• Lønnen bliver betalt til tiden.
• Alle regler bliver overholdt efter lovgivningen.

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapporten viser, hvordan det forgangne år er gået, og hvilken økonomisk fremdrift din virksomhed har haft. Det består kort fortalt af et årsregnskab, en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning.
Hvis du har svært ved enten at udfærdige din årsrapport eller indberette den til Erhvervsstyrelsen, kan vi hjælpe dig med dette. Vi sørger for at alt er indberettet korrekt, og at årsrapporten er udført til punkt og prikke.

Når du lader Effektiv Bogholder hjælpe dig med årsrapporten sikrer du, at:

• Årsrapporten er lavet korrekt og efter lovgivningen.
• Alt er indberettet korrekt.

Årsafslutning

Årsafslutning

Vi kan hjælpe dig med årsafslutningen, så du er sikker på det bliver gjort korrekt og efter lovgivningen. Vi sikrer at alle indtægter og udgifter er bogført korrekt, og vi sørger for afstemning af konti.

Når du lader Effektiv Bogholder klare din årsafslutning er du sikker på at:

• Alt er bogført og afstemt korrekt
• Alle regler bliver overholdt efter lovgivningen